NCSDK BEOGRAD

Zaštita ličnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd (NCSDK Beograd) je udruženje, koje se u Republici Srbiji bavi razvojem ljudskih resursa, promocijom celoživotnog učenja, istraživanjem, udruživanjem sa drugim organizacijama, itd.

NCSDK Beograd obezbeđuje sertifikaciju profesionalnih kvalifikacija kroz saradnju i ovlašćenje Združenja za razvoj znanja (ZRZ), koji se u Republici Sloveniji bave razvojem i organizacijom osposobljavanja i sertifikovanjem stručnih kvalifikacija, kao i kroz saradnju sa edukativnim organizacijama, udruženjima. Preko saradnje sa ZRZ, omogućeno je izvođenje preko 80 različitih sertifikacija stručnih kvalifikacija za različite nivoe složenosti. Kada obezbeđujemo prava u vezi sa dobijanjem potvrde o stručnoj spremi ili prijavljivanjem za obuku i saradnju sa našim poslovnim partnerima, kao i ostvarivanjem prava i obaveza prema našim članovima, angažovanim saradnicima, mi dolazimo u kontakt sa njihovim ličnim podacima, prikupljamo ih, čuvamo i na drugi način obrađujemo.

U NCSDK Beograd smo svesni da je pravo na privatnost jedno od najvažnijih ljudskih prava, pa kao rukovalac ličnih podataka svih subjekata podataka ponašamo se odgovorno, pažljivo i u skladu s važećim propisima u oblasti zaštite ličnih podataka, posebno Uredbe ( EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu: GDPR), osiguravamo odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka.

PODACI O RUKOVAOCU

Nacionalni centar za sertifikaciju
dodatnih kvalifikacija Beograd
Banatska 75, Beograd – Zemun
T: +381 60 324-58-28
E-pošta: office@sertifikuj.se
Internet: www.sertifikuj.se

KONTAKT OSOBA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Za sva pitanja i pomoć u ostvarivanju prava pojedinaca, za odredili smo kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka u NCSDK Beograd,, kojoj se možete obratiti putem e-maila na office@sertifikuj.se ili preko klasične pošte: Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd, Banatska 75, 11080 Beograd-Zemun, sa naznakom “lični podaci”.