Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

WEB DIZAJN obuka – VISER i NCSDK BEOGRAD


Web dizajn obuka: VISER i NCSDK Beograd omogućavaju svim zainteresovanim kandidatima da se obučavaju i polažu ispit, uz dobijanje međunarodnog sertifikata.

Od ponedeljka, 05.02.2018. godine VISER-Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda omogućava svim zainteresovanim kandidatima da se prijave za učešće u web dizajn obuci i polažu ispit, na osnovu akreditacije Združenja za razvoj znanja Slovenija-ZRZ, koji sprovodi sistem stručnih kvalifikacija u skladu sa evropskim okvirom.

Dr Vera Petrović, direktorka Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER i Bojana Vignjević iz Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd – NCSDK Beograd, nacionalne centrale ZRZ Slovenija, potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji na zajedničkom razvoju ljudskih resursa i sprovođenja sistema  sertifikacije stručnih kvalifikacija.

viser-ncsdk-saradnja

 

U planu je razvijanje i drugih stručnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, pored web dizajna, a u okviru delokruga aktivnosti ove renomirane visoke škole.