Od ponedeljka, 05.02.2018. godine VISER-Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda omogućava svim zainteresovanim kandidatima da se obučavaju i polažu ispit iz web dizajna, na osnovu akreditacije Združenja za razvoj znanja Slovenija-ZRZ, koji sprovodi sistem stručnih kvalifikacija u skladu sa evropskim okvirom.

Dr Vera Petrović, direktorka Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija i Bojana Vignjević iz Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd, po ovlašćenju ZRZ, potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji na zajedničkom razvoju ljudskih resursa i sprovođenja sistema  sertifikovanja stručnih kvalifikacija.

U planu je razvijanje i drugih stručnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, pored web dizajna, a u okviru delokruga aktivnosti ove renomirane visoke škole.