NCSDK BEOGRAD

Ознака: Evropski okvir kvalifikacija

Nacionalna fokusna grupa počinje s radom Janez Dekleva, ovlašćeni predstavnik Read more…