Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

Registar sertifikata

Registar sertifikata obuhvata listu lica koja su uspešno položila stručni ispit i dobila sertifikat profesionalne kvalifikacije u određenoj delatnosti. Registar takođe obuhvata i naziv obrazovne institucije koja je realizovala obuku i ispit uz prisustvo predstavnika NCSDK Beograd kao nacionalne centrale ZRZ Ljubljana.

Delatnost/i: Računarstvo, Informatika

Naziv profesionalne kvalifikacije:

STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZA IZRADU I DIZAJN WEB STRANICA – NIVO 1 (srb)

Strokovnjak za oblikovanje in izdelavo spletnih strani, J-5-1 (slo)

Sertifikat poseduju sledeća lica:

Broj sertifikata Ime i prezime Rok važenja
 J-5/1-2018-1 Željka Momčilović 25.02.2021
 J-5/1-2018-2 Kristina Cerović 25.02.2021
 J-5/1-2018-3 Saša Ilić 25.02.2021
 J-5/1-2018-4 Dejan Jovičić 25.02.2021
 J-5/1-2018-5 Branka Zlatarević 25.02.2021
 J-5/1-2018-6 Vladimir Roglić 25.02.2021
 J-5/1-2018-7 Marko Vučenović 25.02.2021
 J-5/1-2018-8 Tanja Tošić 25.02.2021
 J-5/1-2018-9 Zoran Jovanović 25.02.2021
 J-5/1-2018-10 Irena Šestak 25.02.2021
 J-5/1-2018-11 Aida Hukarević 25.02.2021
 J-5/1-2018-12 Ana Ostojić 25.02.2021
 J-5/1-2018-13 Ivan Stamenković 25.02.2021
 J-5/1-2018-14 Katarina Marić 25.02.2021
 J-5/1-2018-15 Slobodan Josipović 25.02.2021
 J-5/1-2018-16 Tamara Vukoičić 25.02.2021
 J-5/1-2018-17 Olivera Popović 25.02.2021
 J-5/1-2018-18 Jelena Memedović 25.02.2021

Izvođač obuke i ispita: 

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER, Beograd, Vojvode Stepe 283

PRIJAVA za učešće u novom ciklusu obuke