Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Saradnja

NCSDK Beograd član Unije poslodavaca Srbije

saradnja-int-univ-np
saradnja-ups
saradnja-raps
saradnja-mvc-kol-stan
mokrogorska-skola-menadzmenta