07/02/2021

Saradnja OKO Mladenovac i NCSDK Beograd

U Beogradu, 06.02.2021. sa Centrom za zaštitu ljudskih i manjinskih prava „OKO“ Mladenovac NCSDK Beograd je potpisao Protokol o saradnji.
Protokolom je planirana realizacija zajedničkih inovativnih projekata sa ciljem razvijanja novih znanja, veština i kompetencije korisnika programa, posebno osetljivih grupa, kao i motivacionih projekata za prevenciju socijalne izolovanosti ciljne grupe kroz edukaciju, aktivizam i solidarnost.
oko-mladenovac-ncsdk-beograd
oko-mladenovac-ncsdk-beograd
Zaključenjem ovog Protokola, udruženom saradnjom na projektima ostvarujemo pozitivnu vrednost za ljude i organizacije.
Foto: „OKO“ Mladenovac
Izvor: „OKO“ Mladenovac FB page