projekti-ncsdk

Saradnjom na projektima, stvaramo pozitivnu vrednost za ljude i organizacije.

Fleksibilna mreža za karijeru

Trajanje projekta: Decembar 2018. – i dalje


Društveno-odgovorni projekat „Kolektivno stanovanje i međugeneracijski dnevni klubovi“

Trajanje projekta: Mart 2018. – i dalje


Poslovna ekonomija i unapređivanje ljudskih resursa u oblasti upravljanja poslovanjem

Trajanje projekta: Decembar 2018. i dalje


Bezbednost u javnom i privatnom sektoru

Pružanje obrazovnog konsaltinga i zajednički rad sa Visokom strukovnom školom za preduzetništvo na izradi obrazovnog programa.

Trajanje projekta: April 2019. i dalje