Utisak korisnika aktivnosti NCSDK Beograd
Ružica Ć.
radionica

Predavanje sa interaktivnom radionicom:

JAVNE I PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE
– aktuelna pitanja iz radnih odnosa sa praksom –

OTVOREN NOVI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA

Termin: 27.03.2020. (petak), Beograd, Dečanska 8

VAŽNO:

Navedeno predavanje predviđeno za 27.03. se odlaže do daljnjeg  ostvarivanja mogućnosti za organizaciju događaja, zbog nastale zdravstvene situacije u Srbiji. Blagovremeno ćemo poslati obaveštenje svim prijavljenim učesnicima o novom terminu, kako bi se uskladili sa njihovim obavezama i omogućili njihovo učešće. Zahvaljujemo se na razumevanju!

Prethodni pozivi koje smo imali tokom februara su uspešno završeni, a postignute rezultate sa tih događaja možete videti na linkovima https://sertifikuj.se/resene-nedoumice-i-dobijene-nove-informacije-o-radnim-odnosima/, https://sertifikuj.se/predskolske-ustanove-otvoren-novi-poziv/.


Budite pravno ispravni:
Saznajte koje su pravne posledice nezakonite prijave radnog odnosa

Veoma korisna i praktična razmena informacija se dobija tokom ovog događaja.


Predavanje sa interaktivnom radionicom je namenjeno javnim i privatnim predškolskim ustanovama, osnivačima, sekretarima, direktorima, pomoćnicima direktora, pedagozima, svim zainteresovanim licima koje žele da imaju ili unaprede svoje znanje iz ove oblasti.


Dnevni red

09.30-10.00 Registracija učesnika (podela materijala, literature)
10.00-10.05 Uvodna obraćanja:
Bojana Vignjević, suosnivač i predsednik UO NCSDK Beograd (pozdravna reč)
Biljana Antić, predavač, diplomirani pravnik-prosvetni inspektor (način rada predavanja)
10.05 – 11.05 Tema 1: ZAKONSKI OSNOV (uređivanje radnog odnosa zaposlenih u PU) (predavanje, diskusija)
11.05 – 11.20 Pauza za osveženje
11.20 – 12.20 Interaktivna radionica: RAZMENIMO ZNANjE „Ko pita, ne skita“
12.20 – 13.00 Zaključivanje rada, evaluacija predavanja, dodela uverenja polaznicima


Predavač:

BILjANA ANTIĆ, diplomirani pravnik-prosvetni inspektor
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Više od tri decenije bavi se poslovima iz oblasti obrazovanja (dvadeset godina kao sekretar škole-Prve beogradske gimnazije i Muzičke škole „Mokranjac“).
Od 2003. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektoru za inspekcijski nadzor, na poslovima prosvetnog inspektora.
Autor je brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima i stručnim skupovima sa temama iz oblasti obrazovanja.


Prijava učešća i informacije:


    Podsetnik za polaznike:

    Ukoliko imate neka pitanja i nedoumice koji se direktno tiču vaše predškolske ustanove, možete ih dostaviti prilikom prijave učešća ili najkasnije dva dana pre predavanja, kako biste tokom diskusije dobili odgovor na konkretno pitanje.

    Kotizacija: 4950 dinara. Ukoliko se prijavljuje više učesnika iz iste ustanove, ostvaruje se popust 6% (drugi učesnik), 18% (treći učesnik). Uplata kotizacije najkasnije 7 dana pre održavanja predavanja po izdatom predračunu. Broj računa: 205-245526-31, kod Komercijalne banke Beograd.