utisak-ncsdk-beograd

Predavanja, seminari i/ili radionice se organizuju samostalno ili u saradnji sa našim domaćim i međunarodnim partnerima. Privreda i društvo za uspeh na globalnom tržištu uopšteno traže kvalitetno i korisno znanje, koje povećava sposobnosti, veštine za efikasno vodjenje i upravljanje poslovnim procesima. Uspešna preduzeća su već odavno spoznala da konkurentnu prednost u odnosu na ostale održavaju samo sa pravim ljudskim resursima, jer su razlike izmedju odličnih i prosečnih preduzeća svim ostalim područjima postale minimalne.

#ncsdkbeograd #obrazovanje #razvoj #celozivotnoucenje

Predavanje sa interaktivnom radionicom:

JAVNE I PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE
– aktuelna pitanja iz radnih odnosa sa praksom –


Interaktivna radionica:

Informatička radionica sa personalnim pristupom