Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

Politika privatnosti ličnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd (NCSDK Beograd) je udruženje, koje se u Republici Srbiji bavi razvojem ljudskih resursa, promocijom celoživotnog učenja, istraživanjem, udruživanjem sa drugim organizacijama.
NCSDK Beograd obezbeđuje sertifikaciju profesionalnih kvalifikacija kroz saradnju i ovlašćenje Združenja za razvoj znanja (ZRZ), koji se u Republici Sloveniji bave razvojem i organizacijom osposobljavanja i sertifikovanjem stručnih kvalifikacija. Udružuje pojedince iz cele Slovenije i izvodi preko 80 različitih sertifikacija stručnih kvalifikacija za različite nivoe složenosti.
Kada obezbeđujemo prava u vezi sa dobijanjem potvrde o stručnoj spremi ili prijavljivanjem za obuku i saradnju sa našim poslovnim partnerima, kao i ostvarivanjem prava i obaveza prema našim članovima, angažovanim saradnicima, mi dolazimo u kontakt sa njihovim ličnim podacima, prikupljamo ih, čuvamo i na drugi način obrađujemo.
U NCSDK Beograd smo svesni da je pravo na privatnost jedno od najvažnijih ljudskih prava, pa kao rukovalac ličnih podataka svih subjekata podataka ponašamo se odgovorno, pažljivo i u skladu s važećim propisima u oblasti zaštite ličnih podataka, posebno Uredbe ( EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu: GDPR), osiguravamo odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka.

PODACI O RUKOVAOCU

Nacionalni centar za sertifikaciju
dodatnih kvalifikacija Beograd
Banatska 75, Beograd – Zemun
T: +381 60 324-58-28
E-pošta: office@sertifikuj.se
Internet: www.sertifikuj.se

KONTAKT OSOBA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Za sva pitanja i pomoć u ostvarivanju prava pojedinaca, za odredili smo kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka u NCSDK Beograd,, kojoj se možete obratiti putem e-maila na office@sertifikuj.se ili preko klasične pošte: Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd, Banatska 75, 11080 Beograd-Zemun, sa naznakom „lični podaci“.