Blog o vrednosti celoživotnog učenja i sertifikaciji2019-08-04T16:59:11+02:00

Blog o vrednosti celoživotnog učenja i sertifikaciji

Na ovoj stranici možete dobiti sve informacije o vrednosti celoživotnog učenja i sertifikaciji.

Sve informacije vode ka tome da Vam ukažemo na to da se obrazovanje ne završava završetkom srednje, visoke škole ili fakulteta.
Postoje kvalitetne edukativne organizacije na tržištu rada koje Vam mogu omogućiti dalji lični i profesionalni razvoj. Ukoliko želite više informacija o njima, posetite postove u nastavku:
  • Za karijeru – M Poslovna škola (www.msm.edu.rs)
  • Može li učenje postati deo zabave i odmaranja u toku dana? Fleksibilne mreže za karijeru
  • Zašto je bitna međunarodna sertifikacija? (http://www.centar.edu.rs/2019/07/11/potpisan-ugovor-o-saradnji-sa-nacionalnim-centrom-za-sertifikaciju-dodatnih-kvalifikacija/ )
  • Komuna za starije (briga o starijima na različite načine, uključujući obrazovanje, a posebno smo ponosni na informatičku radionicu)
  • Zašto nikad nije kasno za učenje?
  • Unapređenje znanja kroz učešće na konferencijama – dodatni vid obrazovanja koji pruža visokoškolska ustanova (www.vssp.edu.rs)
  • Unapređenje znanja kroz učešće na obukama – dodatni vid obrazovanja za nezaposlena lica koji pruža visokoškolska ustanova (www.viser.edu.rs)
  • Unapređenje znanja u oblasti poljoprivrede, turizma i usluga (Razvojna akademija poljoprivrede Srbije, www.raps.rs)
Budite u toku i rastite sa nama,

Vaš NCSDK Beograd

Load More Posts