Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

O nama

Partner u procesu promocije celoživotnog učenja i podsticanja na dobijanje novih i potvrde postojećih veština između lica, obrazovnih institucija, edukativnog centra profesionalnih organizacija i poslodavaca je Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd (NCSDK Beograd).

***

Od juna 2017. godine, NCSDK Beograd je postao nosilac ispitnog centra za teritoriju Republike Srbije za Združenje za razvoj znanja (ZRZ) Slovenija i kontakt tačka za dalje dodeljivanje akreditacija pojedinačnim obrazovnim organizacijama, za individualne stručne kvalifikacije.

Naš partner garantuje validnu i međunarodno priznatu sertifikaciju znanja i nudi brojne primere dobre prakse. Rezultat sertifikacije je međunarodni sertifikat dodatnih/profesionalnih kvalifikacija.

***

NCSDK Beograd je član Unije poslodavaca Srbije.

#ncsdkbeograd #obrazovanje #razvoj #celozivotnoucenje