Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

O nama

Centar za promociju celoživotnog učenja i sertifikaciju kvalifikacija

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd (NCSDK Beograd) je jedan od partnera u procesu promocije celoživotnog učenja i podsticanja na dobijanje novih i potvrde postojećih veština između lica, obrazovnih institucija, edukativnog centra profesionalnih organizacija i poslodavaca.

NCSDK Beograd je član Unije poslodavaca Srbije.

Od juna 2017. godine, NCSDK Beograd postao je nacionalna centrala slovenačke asocijacije Združenje za razvoj znanja (ZRZ). Naš partner garantuje validnu i međunarodno priznatu sertifikaciju znanja i nudi brojne primere dobre prakse.

Rezultat sertifikacije je međunarodni sertifikat dodatnih/profesionalnih kvalifikacija.