Naša misija : Mi stvaramo pozitivnu vrednost za ljude i organizacije. Promocijom celoživotnog učenja pomažemo da se stvore novi krugovi u životu i radu pojedinca i organizacija.

Glavni cilj:

NCSDK Beograd je osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja ljudskih resursa, održavanju i promovisanju znanja i informacija u različitim oblastima, unapređenju obrazovanja u oblasti doživotnog učenja na svim nivoima.

nasa-misija

Ostali ciljevi su:

– udruživanje građana, koji su profesionalno angažovani u NCSDK Beograd radi razvoja ljudskih resursa, održavanju i promovisanju razmene znanja i informacija u različitim oblastima,
– praćenje dešavanja na domaćem i međunarodnom planu doživotnog učenja,
– promocija i širenje istraživanja u oblasti doživotnog učenja u Srbiji i van Srbije,
– unapređenje obrazovanja u oblasti doživotnog učenja na svim nivoima,
– identifikacija problema u oblasti doživotnog obrazovanja i dizajn odgovarajućih rešenja,
– informacije i savetovanje za javnost,
– organizovanje stručnih predavanja, sastanaka, seminara i konferencija na nacionalnom i međunarodnom nivou,
integracija sa drugim ili sličnim udruženjima i institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou,
– saradnja u realizaciji odgovarajućih projekata,
– izdavanje biltena i drugih specijalizovanih publikacija,
– priprema i uređivanje veb stranica na Internetu,
– objavljivanje i urednička aktivnost,
– razvoj drugih relevantnih aktivnosti u oblasti društva.

#ncsdkbeograd #obrazovanje #razvoj #celozivotnoucenje