Na ovoj stranici možete videti kratki prikaz profesionalne kvalifikacije u oblasti: Poljoprivreda. Takođe, možete videti i naziv institucije koja je akreditovana za realizaciju obuke i ispita uz prisustvo predstavnika NCSDK Beograd kao nacionalne centrale ZRZ Ljubljana.

Klikom na naziv izabrane profesionalne kvalifikacije možete pogledati osnovni prikaz ispitnog kataloga za tu kvalifikaciju.

Oblast: Poljoprivreda

Izvođač: Razvojna akademija poljoprivrede Srbije, Beograd, www.raps.rs

Profesionalne kvalifikacije:

PČELAR/PČELARKA (pdf)

MLEKAR/MLEKARKA NA TRADICIONALNI NAČIN (pdf)

PROIZVOĐAČ/PROIZVOĐAČICA ORGANSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (pdf)

Detaljnije informacije o ceni navedenih obuka i stručnih ispita, kao i Prijavu za učešće u sledećem ciklusu obuke možete dobiti putem kontakt forme na ovom sajtu. Obuke i ispiti se sprovode na zahtev organizacije ili putem opšteg poziva.