Na ovoj stranici možete videti kratki prikaz profesionalne kvalifikacije u oblasti: Projekti. Takođe, možete videti i naziv institucije koja je akreditovana za realizaciju obuke i ispita uz prisustvo predstavnika NCSDK Beograd kao nacionalne centrale ZRZ Ljubljana.

Klikom na naziv izabrane profesionalne kvalifikacije možete pogledati osnovni prikaz ispitnog kataloga za tu kvalifikaciju.

Oblast: Projekti

Izvođač: Internacionalni univerzitet Novi Pazar

Profesionalne kvalifikacije:

Menadžer/Menadžerka evropskih projekata (pdf)

Detaljnije informacije o ceni navedenih obuka i stručnih ispita, kao i Prijavu za učešće u sledećem ciklusu obuke možete dobiti putem kontakt forme na ovom sajtu. Obuke i ispiti se sprovode na zahtev organizacije ili putem opšteg poziva.