Na ovoj stranici možete videti kratki prikaz profesionalne kvalifikacije u sledećoj oblasti: Energetika. Takođe, možete videti i naziv institucije koja je akreditovana za realizaciju obuke i ispita uz prisustvo predstavnika NCSDK Beograd kao nacionalne centrale ZRZ Ljubljana.

Oblast: Energetika

Izvođač: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (u proceduri)

Profesionalne kvalifikacije u skladu sa potrebama tržišta Republike Srbije u ovoj oblasti su u pripremi.

Detaljnije informacije o ceni navedenih obuka i stručnih ispita, kao i Prijavu za učešće u sledećem ciklusu obuke možete dobiti putem popunjavanja kontakt forme na našem sajtu. Obuke i ispiti se sprovode na zahtev organizacije ili putem opšteg poziva.