Na ovoj stranici možete videti kratki prikaz profesionalne kvalifikacije u sledećim delatnostima: Računarstvo, Informatika. Takođe, možete videti i naziv obrazovne institucije koja je realizovala obuku i ispit uz prisustvo predstavnika NCSDK Beograd kao nacionalne centrale ZRZ Ljubljana.

Oblast: Računarstvo, informatika

Izvođač: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER, www.viser.edu.rs, Beograd, Vojvode Stepe 283

Profesionalne kvalifikacije:

STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZA IZRADU I DIZAJN WEB STRANICA – NIVO 1 (pdf)

STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZA IZRADU I DIZAJN WEB STRANICA – NIVO 1 (pdf)

Detaljnije informacije o ceni navedenih obuka i stručnih ispita, kao i Prijavu za učešće u sledećem ciklusu obuke možete dobiti putem kontakt forme na ovom sajtu. Obuke i ispiti se sprovode na zahtev organizacije ili putem opšteg poziva.