Referentna potvrda o profesionalnoj kvalifikaciji po sistemu ZRZ Ljubljana

Imamo rešenje za Vaš nedostatak dokaza o iskustvu i veštinama.

Sistem dodatnih/profesionalnih kvalifikacija je razvijen kao dopunski sistem redovnom obrazovnom sistemu i okviru nacionalnih stručnih kvalifikacija, i omogućava značajno bržu reakciju na potrebe poslodavaca za znanjem, veštinama i kompetencijama. Dodatne/profesionalne kvalifikacije su zasnovane posebno za određen zaokružen delokrug rada, koji poslodavci prepoznaju kao značajan i potreban za realizaciju određenog zadatka, odnosno određenog poslovnog rezultata.

ZA POJEDINCE

  • profesionalne kvalifikacije omogućavaju brzo prilagodjavanje odnosima na tržištu i potrebama poslodavaca,
  • potvrda dokazuje kompetentnost za obavljanje odredjenog posla zato predstavlja veću mogućnost zaposlenja,
  • profesionalne kvalifikacije omogućavaju lični i profesionalni razvoj,
  • profesionalne kvalifikacije dokazuju doživotno učenje, povećavaju socijalnu mrežu i uključenost i povećavaju motivisanost za nastavak obrazovanja.

ZA POSLODAVCE

  • brzo prilagodjavanje kvalifikacija i internih kvalifikacionih struktura razvojnom trendu
  • prilagodjavanje i unapredjivanje kompetencija zaposlenih
  • rešavanje problematike deficita unutar organizacije i grane
  • preglednost postojećih kompetencija, uvodjenje dinamične kvalifikacione strukture i omogućavanje brze zamene odsutnih zaposlenih.

Od juna 2017. godine, NCSDK Beograd je postao nosilac ispitnog centra za teritoriju Republike Srbije za Združenje za razvoj znanja (ZRZ) Slovenija i kontakt tačka za dalje povezivanje sa pojedinačnim obrazovnim organizacijama, za individualne stručne kvalifikacije. Zajedno sa njima, sprovodi se obučavanje i ispit kandidata pred Komisijom. Rezultat uspešnog sertifikovanja je međunarodna potvrda dodatnih/profesionalnih kvalifikacija.

Svaka organizacija dobija mogućnost da jedinstveno realizuje određene kvalifikacije. Svakako, u cilju izlaska u susret korisnicima širom Republike Srbije, organizacija može zaključiti saradnju sa drugim organizacijama koje mogu da ispune standarde i ona snosi odgovornost za aktivnosti organizacije sa kojima je ostvarila saradnju po pitanju realizacije obuka po standardima matične centrale Združenja za razvoj znanja iz Ljubljane.

sertifikat-ncsdk-od-zrz

Nakon obučavanja i polaganja ispita pred ispitnom komisijom, referentnim stručnjacima za konkretni program obrazovanja, svaki kandidat dobija potvrdu na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku kao referentni dokument da poseduju stručnu kvalifikaciju.

Potvrda, kao referentni dokument, dodatak je završenom formalnom obrazovanju.

Potvrda dokazuje doživotno učenje i unapredjivanje znanja, koji su poželjni i neophodni za postizanje konkurentnosti na tržištu rada.

Potvrda, odnosno referentni dokument je podržan od strane poslodavačkih asocijacija Slovenije, kao kombinacija znanja, veština i kompetencija za odredjen zaokružen skup stručnosti i delatnosti, koji je potreban sa aspekta poslodavca za postizanje odredjenog kvaliteta, u skladu sa Direktivom 2005/36/EZ od 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija, odeljak 16.

Registar obuhvata listu stručnjaka koji imaju pečat kvaliteta – potvrdu kao referentni dokument da poseduju profesionalnu kvalifikaciju, prethodno ocenjenu od referentnih stručnjaka iz oblasti dobijene potvrde.

Registar obuhvata listu programa stručnih kvalifikacija, koji su uskladjeni u skladu sa privrednim ambijentom Republike Srbije i evropskim okvirom kvalifikacija.

Standardi stručnih kvalifikacija i ispitni katalozi se konstantno ažuriraju novim stručnim kvalifikacijama prema potrebi poslodavaca iz područja:

• FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO, FIN. KONTROLING, NAPLATA POTRAŽIVANJA

Nadogradnja znanja posle stečenog višeg i visokog formalnog obrazovanja – sticanje tzv. „specijalizovanih“ kvalifikacija

• MENADŽMENT:

– Menadžer evropskih projekata;

– Menadžer ljudskih resursa;

– HR kontroling;

– Destinacijski menadžer u turizmu;

– Menadžer za radno pravne odnose;

– Event menadžer

i drugih tzv. „specijalizovanih“ kvalifikacija

• INDUSTRIJA
Nadogradnja znanja posle stečenog višeg i visokog formalnog obrazovanja – sticanje tzv. „specijalizovanih“ kvalifikacija

• TRGOVINA i MARKETING
– Menadžer spoljne trgovine
– Stručnjak za digitalni marketing
– Komercijalista
– Prodavci za sva područja ( konfekcije, gradjevinskog materijala, elektro materijala, obuće, sportskih artikala, ….)
– Coaching za prodavce

i drugih tzv. „specijalizovanih“ kvalifikacija

• ENERGETIKA
Nadogradnja znanja posle stečenog višeg i visokog formalnog obrazovanja – sticanje tzv. „specijalizovanih“ kvalifikacija

• INFORMATIKA
– Digitalne kompetencije za finansijske menadžere i računovođe
– Stručnjak za izradu web stranica
– Stručnjak za digitalnu bezbednost

i drugih tzv. „specijalizovanih“ kvalifikacija

• GRAĐEVINARSTVO
-Nadogradnja znanja posle stečenog višeg i visokog formalnog obrazovanja – sticanje tzv. „specijalizovanih“ kvalifikacija

Lista kvalifikacija se stalno uvećava u skladu sa potrebama tržišta rada i poslodavaca.