Održana jubilarna 10. Međunarodna konferencija u Domu vojske Srbije

U Beogradu u svečanoj sali Doma vojske Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Republike Srbije, 08.06.2018. godine, uspešno je održana jubilarna 10. Međunarodna naučna konferencija „SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU“.

Pored Visoke strukovne škole za preduzetništvo-VSŠP iz Beograda, kao glavnog organizatora, organizatori konferencije su i: Centar za industrijske odnose, Visoka zdravstveno–sanitarna škola „Visan“, Banja Luka College i Konferencija akademija strukovnih studija Srbije.

saradnja-vssp

NCSDK Beograd član Tima VSŠP u pripremi i realizaciji Konferencije

Učešće i rad na pripremi i organizaciji međunarodne konferencije je  jedan od oblika doživotnog učenja. Samim tim, Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd se uključio u pripremu Projekta, kao član Tima Visoke strukovne škole za preduzetništvo, razmenom znanja i informacija sa članovima Tima, komunikaciji sa ostalim partnerima i učesnicima na Projektu, pripremu idejnog rešenja banera Konferencije, zastavica, Zbornika apstrakata, kao i u realizaciju organizacionih aktivnosti tokom centralnog događaja Konferencije.

Osnovni cilj Konferencije je bio da pokrene važan dijalog i na taj način inicira konstruktivnu raspravu između predstavnika akademske zajednice i civilnog društva s jedne, i relevantnih državnih institucija sa druge strane. Značaj Konferencije je u tome što aktuelizuje potrebu, najpre za identifikaciju, a zatim i multidisciplinarno sagledavanje čitavog spektra pitanja i izazova koji sa sobom nose razvoj informacionih komunikacionih tehnologija, sveopšta digitalizacija poslovanja i rada. Konferencija kroz učešće različitih aktera i raspravu o predloženim temama nastoji da pruži doprinos u uspostavljanju i razvoju novih pravila ponašanja u sajber prostoru na nacionalnom nivou i opredeli borbu protiv svih vrsta njegovih zloupotreba u skladu sa opšteprihvaćenim međunarodnim i evropskim standardima.