NCSDK BEOGRAD

Karijera


fleksibilna-mreza

Šta je fleksibilna mreža za karijeru?

Projekat fleksibilnih mreža za karijeru predstavlja specifično povezivanje fleksibilnih oblika učenja i on-line nastave, ali za nas na jedan novi način, omogućavajući pojedincima da se usavršavaju u okviru svojih mogućnosti. Zato je ova mreža fleksibilnih studija sastavljena od različitih formi obrazovanja i obuka koje se vezuju za jednu ili više institucija. Suština je da kod te mreže mogu domaći i strani studenti i pojedinci da se obrazuju prema svom stepenastom razvoju kroz posebne oblike koji se zovu Studio za učenje. Ono što je karakteristično za ovu Mrežu je formiranje karijernog centra koji nezavisno od institucija i organizacija obrazovanja, prati i vrednuje napredovanje svakog pojedinca. Cilj ovog Projekta je jačanje oblika celoživotnog obrazovanja u visokom obrazovanju.

Ko sprovodi Projekat Fleksibilne mreže za karijeru?

Projekat sprovodi regionalna grupa istraživača koja se bavi fleksibilnim obrazovanjem i čine je članovi Flexible Invisible College-a (skraćeno FIC – BiH), Međunarodnog centra za prenos znanja  (skraćeno MCPZ – Slovenija), Bojana Vignjević iz Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd i Srđan Janićijević iz Mokrogorske škole menadžmenta. Istraživačka grupa radi za Privrednu komoru Srbije (kontakt: Mirjana Kovačević i Marko Obradović iz Sektora za edukaciju).

 

Da li imate neko pitanje ili komentar?

Оставите одговор