Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

ENSEE


ENSEE – Edukativna mreža Jugoistočne Evrope

Tešanj, BiH, 25.05.2019. – održana Konferencija za štampu na kojoj je predstavljena Edukativna mreža Jugoistočne Evrope.

Edukativna mreža Jugoistočne Evrope (u daljem tekstu: ENSEE) sastavljena je od različitih institucija koje pružaju različite forme fleksibilnog obrazovanja i obuka. Obrazovanje kroz ENSEE moguće je za domaće i strane studente i pojedince, a sve prema stepenastom razvoju. Na taj način otvaraju se institucije za različiti stepen sticanja kompetencija i skupljanja kredita.

Neophodnu podršku sprovođenju celokupnog poslovanja ENSEE pruža Centar za karijeru i kvalitet.

Sedište ENSEE je u Tešnju u okviru edukativne organizacije EDUKA-BH (https://eduka-bh.ba), a Centar za karijeru i kvalitet ima dva odeljenja, jedan u Konjicu u okviru Fleksibilnog koledža, a drugi u Beogradu u okviru Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd.

 

Da li imate neko pitanje ili komentar?

Оставите одговор