Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Svečana dodela sertifikata u Societe Generale Banci


grupna-slika-societe

U svečanoj sali Societe Generale Banke održana je dodela sertifikata prvoj grupi polaznika, koji su stekli profesionalnu kvalifikaciju “Stručnjak/Stručnjakinja za izradu i dizajn web stranica – nivo 1”. Učešćem u obuci koju je realizovala Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER, polaznici su dobili sledeće kompetencije:

– priprema i prilagodjavanje koncepta web stranica mogućim tehničkim rešenjima
– priprema i prilagodjavanje koncepta dizajna web stranice prema zahtevima klijenta i uslovima proizvodjača web sajta
– izrada web stranice
– dizajn web stranice i izrada osnovne dokumentacije
– priprema osnovne strukture korisničkih uputstava i sastavljanje osnovne dokumentacije.

Registar svih koji su dobili ovu kvalifikaciju možete pogledati ovde.

Svim polaznicima čestitamo i želimo im uspeh u daljem profesionalnom razvoju u oblasti web dizajna.

Partnerima u realizaciji ovog društveno-odgovornog projekta želimo dalji uspešni rad na promociji celoživotnog učenja.

Tokom dodele sertifikata profesionalnih kvalifikacija i nakon nje, na prigodnom koktelu, osećao se duh zajedništva, motivacije, želja za napretkom.

grupna-slika-societe caskanje-polaznika-na-koktelu

Inicijativa Banke za obukom

Societe Generale Banka, kao društveno odgovorna institucija, inicirala je i finansirala obuku nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) za sticanje kvalifikacije “Stručnjak/Stručnjakinja za izradu i dizajn web stranica – nivo 1”, u saradnji sa NSZ, sjajnim predavačima Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER iz Beograda i Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd – NCSDK Beograd.

Prema rečima Tima Banke koji je vodio Projekat, ovo je prvi u nizu društveno-odgovornih projekata u oblasti obrazovanja.

dodela-sertifikata-societe-1dodela-sertifikata-societe-2predavaci-viserdodela

Izvor fotografija: Societe Generale Banka, NCSDK Beograd