Nova vrednost za ljudske resurse

Izvor: Edukativni centar, Novi Sad, https://www.centar.edu.rs (http://www.centar.edu.rs/2019/07/11/potpisan-ugovor-o-saradnji-sa-nacionalnim-centrom-za-sertifikaciju-dodatnih-kvalifikacija/) POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA NACIONALNIM CENTROM ZA SERTIFIKACIJU DODATNIH KVALIFIKACIJA Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija (NCSDK) su prekjuče, 09. jula 2019. godine u Ljubljani potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Ugovorom je predviđena saradnja na više polja kao što [...]

2019-07-17T11:25:38+01:00

Nacionalna fokusna grupa počinje s radom

Nacionalna fokusna grupa počinje s radom Janez Dekleva, ovlašćeni predstavnik Združenja za razvoj znanja iz Ljubljane, čiji je NCSDK Beograd nacionalna centrala u Republici Srbiji, postao je član Nacionalne fokusne grupe za praćenje i implementaciju Slovenačkog okvira kvalifikacija (SOK) i Evropskog okvira kvalifikacija (EOK). Nacionalna fokusna grupa počinje s radom 01. februara 2019. godine. Čestitamo kolegi [...]

2019-02-23T23:54:16+01:00

Inicijalni sastanak tri buduća partnera

Inicijalni sastanak tri buduća partnera Inicijalni sastanak na kome su definisani zajednički ciljevi i utvrđeni prvi koraci kao temelj buduće saradnje održan je 18.6.2018. u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Edukativnog centra, Međunarodnog centra za prenos znanja - MCPZ i Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd [...]

2018-10-09T22:32:16+01:00

Svečana dodela sertifikata u Societe Generale Banci

U svečanoj sali Societe Generale Banke održana je dodela sertifikata prvoj grupi polaznika, koji su stekli profesionalnu kvalifikaciju “Stručnjak/Stručnjakinja za izradu i dizajn web stranica – nivo 1”. Učešćem u obuci koju je realizovala Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER, polaznici su dobili sledeće kompetencije: – priprema i prilagodjavanje koncepta web stranica [...]

2018-10-08T18:46:50+01:00

VISER akreditovan od strane ZRZ Slovenija za sprovodjenje sertifikacije stručnih kvalifikacija

Od ponedeljka, 05.02.2018. godine VISER-Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda omogućava svim zainteresovanim kandidatima da se obučavaju i polažu ispit iz web dizajna, na osnovu akreditacije Združenja za razvoj znanja Slovenija-ZRZ, koji sprovodi sistem stručnih kvalifikacija u skladu sa evropskim okvirom. Dr Vera Petrović, direktorka Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija [...]

2018-04-02T20:41:08+01:00

Akreditacija Razvojne akademije poljoprivrede Srbije

Potpisivanjem Sporazuma od 24.01.2018. godine, RAPS-Razvojna akademija poljoprivrede Srbije je akreditovana organizacija od strane Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd-NCSDK Beograd, po ovlašćenju Združenja za razvoj znanja iz Slovenije, za sprovođenje različitih programa kvalifikacije iz oblasti poljoprivrede, i za dobijanje validnog međunarodnog sertifikata o posedovanju kvalifikacije. Cilj ove saradnje je uređivanje sistema kvalifikacije u poljoprivredi [...]

2018-04-02T20:41:14+01:00

Razvojna akademija poljoprivrede Srbije prepoznala značaj aktivnosti koja sprovodi NCSDK Beograd na teritoriji Srbije

Izuzetna nam je čast što je Razvojna akademija poljoprivrede Srbije - RAPS prepoznala značaj potvrde stručnosti u oblasti poljoprivrede. RAPS okuplja 40 stručnjaka iz različitih oblasti. U prostorijama Poljoprivrednog fakulteta, tim NCSDK Beograd je prof. dr Mići Mladenoviću, predsedniku UO RAPS-a, i prof. dr Mihailu Ostojiću, predsedniku Skupštine RAPS-a predstavio mogućnosti za lica koja su na [...]

2018-04-02T20:41:21+01:00

Zainteresovanost Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu za projekat sertifikacije

U petak, 13.10.2017. godine je održan sastanak sa predstavnicima Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu:  prof. dr Momirom Praščevićem, dekanom, doc. dr Evicom Stojiljković, prodekanom za nastavu, prof. dr Milanom Blagojevićem, ekspertom u oblasti alarmnih sistema, tehničkih sistema zaštite, sistema zaštite od požara i eksplozija, i tokom obilaska Fakulteta, sa prof. dr Miomirom Raosom, prodekanom [...]

2017-10-18T21:40:05+01:00

Radni sastanak – sertifikacija gradjana Srbije

U utorak, 17.10.2017. godine, u Mariboru (Slovenija) održan je radni sastanak kome su prisustvovali direktorka Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, prof. dr Vera Petrović, dekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dragan Janković i Janez Dekleva, član Stručnog saveta Republike Slovenije za stručno obrazovanje odraslih. Na sastanku se razgovaralo u vezi sa aktivnostima [...]

2017-10-18T21:40:20+01:00