Home2019-02-24T16:19:16+02:00

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Mi stvaramo dodatnu vrednost za ljude i organizacije.

 

Pogledajte naš Blog i upoznajte se sa našim aktivnostima. Od Vas zavisi da li ćete zajedno sa nama učestvovati u postojećim ili nekim novim aktivnostima, kao član Tima ili kandidat.
Imate iskustvo i veštine? Ne znate kako to da potvrdite? Imate internu sertifikaciju u Vašoj kompaniji, ali nemate eksternu? Imamo rešenje – Medjunarodni sertifikat profesionalnih kvalifikacija! Do kontakt forme Vas deli samo jedan klik.

Za karijeru – M Poslovna škola

By |август 4th, 2019|Projekti, Projekti, Vesti|

Za karijeru – M Poslovna škola

Šta bi bilo dobro za karijeru u pogledu upravljanja poslovanjem? Svaki top menadžer, rukovodilac se povremeno ili stalno pita. Naša preporuka je M Poslovna škola u centru Beograda.

Pitate se zašto? Tri razloga.

Zajedno sa timom Mokrogorske škole menadžmenta (www.msm.edu.rs) i Link Grupe (www.link.co.rs) smo učestvovali u usklađivanju sadržaja i razvoju obrazovnih programa predviđenih za adekvatan razvoj ljudskih resursa, a čija realizacija je predviđena na osnovnim i master strukovnim studijama. Neskromno rečeno, sadržaj ovih programa je nešto sasvim novo na našem tržištu u pogledu visokog obrazovanja. Naš partner Mokrogorska škola menadžmenta će imati zaokružen krug formalnog i neformalnog obrazovanja (u kome rezultati i mnogobrojnost partnera govore o visokom kvalitetu rada).

m-poslovna-skola

Foto, Izvor: Mokrogorska škola menadžmenta

Osnovni cilj obrazovnih programa

Kandidati dobijaju kvalifikacije potrebne za tržište rada, primenom savremenih interaktivnih metoda učenja i stručne prakse.

Nastavnici

Profesorski kadar obuhvata nastavnike koji poseduju akademske kvalifikacije i imaju bogato iskustvo rada u privrednim društvima. Mogu da odgovore savremenim izazovima poslovnog obrazovanja.

Preporuka za karijeru – M Poslovna škola: Koji su koraci do uspeha?

Prvi deo projekta je završen. Svi partneri na projektu strpljivo očekuju ishod akreditacije, dok neumorno i vredno obavljaju svakodnevne poslovne aktivnosti.

Preporučujemo Vam da redovno pratite novosti na sajtu www.msm.edu.rs (MSM). Pravovremena informacija mnogo znači!

Vaš NCSDK Beograd

Nova vrednost za ljudske resurse

By |јул 11th, 2019|Projekti, Sertifikacija|

Izvor: Edukativni centar, Novi Sad, https://www.centar.edu.rs

(http://www.centar.edu.rs/2019/07/11/potpisan-ugovor-o-saradnji-sa-nacionalnim-centrom-za-sertifikaciju-dodatnih-kvalifikacija/)

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA NACIONALNIM CENTROM ZA SERTIFIKACIJU DODATNIH KVALIFIKACIJA

Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija (NCSDK) su prekjuče, 09. jula 2019. godine u Ljubljani potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovorom je predviđena saradnja na više polja kao što su: dopuna sadržaja postojećih programa stručnih kvalifikacija, razvoj i izrada novih programa obuka, sprovođenje obuka i sertifikovanje, promocija znanja i razvoja ljudskih potencijala, promocija celoživotnog učenja, priprema i realizacija projekata, kao i druge oblike saradnje.

Ova saradnja je započeta prošle godine, a uključuje i Međunarodni centar za prenos znanja (MCPZ) iz Ljubljane.

Ovom saradnjom će se polaznicima Edukativnog centra otvoriti nove mogućnosti kroz sistem međunarodne sertifikacije Združenja za razvoj znanja Slovenija (ZRZ Slovenija). Međunarodna sertifikacija je bitna jer kroz nju privredni subjekti, tj. poslodavci dobijaju obrazovaniju i kvalifikovaniju radnu snagu koja je prilagođena tržišnim potrebama.

ENSEE

By |мај 25th, 2019|Vesti|

ENSEE – Edukativna mreža Jugoistočne Evrope

Tešanj, BiH, 25.05.2019. – održana Konferencija za štampu na kojoj je predstavljena Edukativna mreža Jugoistočne Evrope.

Edukativna mreža Jugoistočne Evrope (u daljem tekstu: ENSEE) sastavljena je od različitih institucija koje pružaju različite forme fleksibilnog obrazovanja i obuka. Obrazovanje kroz ENSEE moguće je za domaće i strane studente i pojedince, a sve prema stepenastom razvoju. Na taj način otvaraju se institucije za različiti stepen sticanja kompetencija i skupljanja kredita.

Neophodnu podršku sprovođenju celokupnog poslovanja ENSEE pruža Centar za karijeru i kvalitet.

Sedište ENSEE je u Tešnju u okviru edukativne organizacije EDUKA-BH (https://eduka-bh.ba), a Centar za karijeru i kvalitet ima dva odeljenja, jedan u Konjicu u okviru Fleksibilnog koledža, a drugi u Beogradu u okviru Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd.

 

Load More Posts