NCSDK BEOGRAD

Home

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

ncsdk-beograd

Ovo je mesto za:
promociju celoživotnog učenja, gde se predavanja transformišu u konsultativne sastanke;
sertifikaciju stručnih kvalifikacija;
stvaranje novih krugova u životu i radu pomoću celoživotnog učenja;
unapređivanje znanja i dobijanja novih informacija iz različitih oblasti;
stvaranje novih kontakata;

dobijanje pozitivne vrednosti od članova našeg Tima.

Detaljnije informacije možete videti na linkovima:

O nama


Misija


Saradnja


Članstvo


Konferencija


Predavanja-seminari-radionice


Projekti


Sertifikat


Blog


Galerija (“govori hiljadu reči”);  Društvena i poslovna mreža