Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Ovo je mesto za:

– promociju celoživotnog učenja, gde se predavanja transformišu u konsultativne sastanke;
– sertifikaciju stručnih kvalifikacija;
– stvaranje novih krugova u životu i radu pomoću celoživotnog učenja;
– unapređivanje znanja i dobijanja novih informacija iz različitih oblasti;
– stvaranje novih kontakata;
– dobijanje pozitivne vrednosti od članova našeg Tima.

Detaljnije informacije možete videti na linkovima:

O nama


Misija


Saradnja


Članstvo


Konferencija


Predavanja-seminari-radionice


Projekti


Sertifikat


Blog


Galerija (“govori hiljadu reči”);  Društvena i poslovna mreža